LCD, monitory / Fotorámečky

 

Norma ISO 13406-2 - jak je to s vadnými pixely?

 

 

 

Normou ISO 13406-2 je stanovena kvalita LCD displejů, resp. LCD panelů jako součásti jednotlivých produktů. Definuje ergonomické požadavky, způsob testování a měření všech definovaných parametrů. Koresponduje se standardem ISO 9241-3, -7, -8 pro CRT monitory, se kterým má mnoho společných parametrů, ale s drobnými odchylkami danými použitou technologií výroby. Byla aktualizována v roce 2001 a byla zavedena jako standard pro všechny výrobce LCD panelů. Mezi jednotlivé parametry, které tato norma stanovuje, jsou zahrnuty zejména: jas, kontrast úroveň odrazu, jednotnost bílé a barevné plochy, blikání, analýza signálového obrazu a počet vadných obrazových bodů (pixelů). Asi nejdiskutovanějším parametrem je počet vadných bodů. Technologie výroby neumožňuje vyrábět panely zcela bez vadných bodů. Tato norma rozděluje LCD panely do několika tříd podle kvality. Panely splňující určitá kritéria (viz. tabulka níže) jsou zařazeny do určité třídy a v této třídě pak určitý počet vadných bodů není považován za vadu panelu. Existuje několik typů vadných bodů resp. závad v zobrazení. Na LCD panelu je bod nazýván jako pixel. Jeden pixel je složený ze tří subpixelů. Na obrázku je zvýrazněn vadý pixel a subpixel.

 

 

image001.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Typ závady:
- Typ 1 – trvale svítící pixel (bílá barva)
- Typ 2 – trvale zhasnutý (černá barva)
- Typ 3 – vadný subpixel – červený, zelený nebo modrý (trvale svítící nebo nesvítící)
- Typ 4 – vadný cluster – počet vadných pixelů v poli o rozměrech 5x5 pixelů

Maximální počet vadných pixelů na 1.000.000 pixelů:

 

 

 

 

 

image002.gif

 

 

 


Pro celkový počet dovolených vadných pixelů je vždy potřebné počítat se správným počtem pixelů. Například pro 17“ LCD panel (rozlišení 1280 x 1024) je celkový počet pixelů = 1280 x 1024, tedy 1.310.720 pixelů. Přepočítané zaokrouhlené počty vadných bodů jsou uvedeny v následující tabulce.

 

 

 image003.gif

 

 

 

 

 

Přehled nejčastějších LCD panelů a dovolených vadných pixelů:

 


Jedny z prvních monitorů zařazené do třídy I. a tedy s nulovou tolerancí vadných bodů, jsou vybrané typy značky Philips. Převážná většina monitorů je zařazena do kvalitativní třídy II. Při uplatnění reklamace je postupováno dle této normy jako všeobecných měřítek kvality. V případě potřeby kontaktujte servisní středisko uvedené v záručním listu.

 

 

 

 

www.sestavypc.cz, uznávají za oprávněnou reklamaci - 3 vadné body na LCD.